top of page

Cestou, necestou...

Konečne sa mi, po mnohých pokusoch, podarilo natočiť našu jazdu na kolobežke. Tak som z toho musela spraviť rovno celovečerný film :)

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
bottom of page