top of page

Začala nám jeseň

Horúce letné dni sa zmenili na chladnejšie,  jesenné, psy ožili a tak môžeme konečne začať s tréningom :-) 

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
bottom of page