top of page

Klubová výstava Mošovce 11. 4. 2015

Forjana Slovakia Charlotte Bronte - V3, Lotka dostala krásny posudok, škoda len "miernej nadváhy" :) Čo je však najdôležitejšie, Lotty sa po absolvovaní vyšetrení kĺbov, očí a bonitácii stala CHOVNOU!

Facebook - Untitled

Facebook - Untitled

Facebook - Untitled

Facebook - Andorra a Atlanta na skúšku v triede šteniat

Facebook - Untitled

Facebook - Forjana Slovakia Charlotte Bronte - trieda stredná

Facebook - Kruh sme doslova preleteli :)

Facebook - Meranie

Facebook - Untitled

Facebook - Podrobné počitanie zubov, s výsledkom plnochrupá

Facebook - Najkrajšia chovateľská stanica Forjana Slovakia

Facebook - Untitled

Facebook - Lietajúca Lotty

Facebook - A posudok - má výborný drive :D tak to je teda pravda

Facebook - Untitled

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
bottom of page